ام لیریکس

متن و ترجمه آهنگ

Ss

دریافت

۰ ۰

H

htth
۰ ۰

ترجمه آهنگ despacito

ترجمه و متن آهنگ despacito

۶ ۰

ترجمه آهنگ Attention


متن و ترجمه آهنگ Attention از Charlie Puth

۳۶ ۰

ترجمه آهنگ Passionfruit

drake passionfruit


متن و ترجمه آهنگ Passionfruit از Drake

۹ ۰

ترجمه آهنگ castle on the hill


متن و ترجمه آهنگ castle on the hill از Ed sheeran


۶ ۰

ترجمه آهنگ Shape of you

 

متن و ترجمه آهنگ Shape of you از Ed sheeran

۷۳ ۰

ترجمه آهنگ Say You Wont Let Go


متن و ترجمه آهنگ Say you won't let go 

از James Arthor

۱ ۰

ترجمه آهنگ pillow talk


متن و ترجمه آهنگ pillow talk از زین

۱ ۰

ترجمه آهنگ i dont wanna live forever


متن و ترجمه آهنگ i dont wanna live forever

از zayn و taylor swift

۳۸ ۰

ترجمه آهنگ Mercy


متن و ترجمه آهنگ Mercy از Shawn Mendes

۱۲ ۰

ترجمه آهنگ 24k magicمتن و ترجمه آهنگ 24k magic از brono marce

۱ ۰

ترجمه آهنگ Black beatles

black beatles mlyrics


متن و ترجمه آهنگ چالش مانکن black beatles

۱ ۰

ترجمه آهنگ closer


متن و ترجمه آهنگ closer از chainsmokers

۱۰ ۰

ترجمه آهنگ let me love you


متن و ترجمه آهنگ let me love you از justin bieber و dj snake

۵۲ ۲